Profil spoločnosti

Tím spoločnosti RS Management s.r.o. začal pracovať na slovenskom trhu v oblasti vzdelávania  v roku 1997. V roku 2001 spoločnosť prešla organizačnými zmenami, odvtedy pokračuje v rozvoji vlastných vzdelávacích a poradenských programov, spolupracuje s medzinárodným tímom expertov zameraných na vzdelávacie, rozvojové a poradenské  aktivity.

Počas posledných rokov sa zameranie spoločnosti sústredilo na programy, zamerané na manažment a rozvoj ľudských zdrojov. Je to dôsledok skúseností a znalostí, ktoré sme nadobudli počas našej spolupráce so svojimi zákazníkmi.

Spoločnosť RS Management, s.r.o. je držiteľovm certifikátu Registra solventných firiemČlenstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, aj potenciálnymi klientami. Patríme medzi spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

hore  |  späť

 • Profil spoločnosti
 • Budovanie vzťahov s našimi zákazníkmi
 • Naša ponuka
 • Vzdelávacie a tréningové programy
 • Prieskumy a analýzy
 • Komplexné ekonomické, organizačné, personálne a pracovno-právne poradenstvo
 • Zabezpečenie konferencií
 • Zahraničné infocesty
 • Ďalšie projekty
 • Kontakt
 • Aktuality
 • Created by PK Design - tvorba web stránok - optimalizácia pre vyhľadávače